Laap för den som gillar starkt
går få som thai-starkt :)